McKinsey 7S Framework

  35.000 

  Framework mẫu theo McKinsey 7S định hình cấu trúc, tư duy và chiến lược trong mô hình phát triển sản phẩm dịch vụ. Chuyên nghiệp trực quan và mang tính thuyết phục cao

  Template tương thích với

  • Powerpoint
  • Google Slide
  • Keynote

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with