FAQ

Các template này tương thích với các công cụ soạn thảo nào?

Tất cả các slide trên website đều tương thích với MS Power Point, Apple Keynote, Google Slide. Ngoài ra một số template về dữ liệu còn tương thích với Excel.

Sau khi thanh toán tôi có thể download file ở đâu?

Sau khi thanh toán thành công thì sẽ có 2 hình thức để bạn có thể download file.

  • Cách 1: chúng tôi sẽ gửi một email tự động về hòm thư mà bạn đã đăng ký tài khoản tại website. Trong email sẽ chứa link download sản phẩm
  • Cách 2: bạn có thể login trực tiếp và website tại link https://filemau.com/my-account/ để đăng nhập. Sau đó bạn vào phần download https://filemau.com/my-account/downloads/ để kiểm tra sản phẩm có thể tải xuống của mình.

Tôi có thể lưu trữ và quản lý các template đã mua ở đâu trên website?

Sau mỗi đơn hàng đã đặt thì bạn có thể quản lý đơn hàng tại đây https://filemau.com/my-account/orders/. Bạn có thể kiếm tra mục tải xuống để theo dõi các đơn hàng đã mua thành công (đã thành toán).

Tôi có thể mua toàn bộ các template trên website không?

Có, bạn có thể tham khảo chương trình membership của chúng tôi tại đây https://filemau.com/membership/

Tôi có thể chỉnh sửa tất các các thành phần ở trong slide không?

Có, sau khi mua template bạn có thể tải về và chính sửa toàn bộ element trong slide.

Tôi có thể tải xuống file đã mua bao nhiêu lần?

Với các template đã mua thì bạn có thể tải xuống không giới hạn. Các file đã mua sẽ được cập nhật miễn phí khi có bản update (nếu có)