Telecom Inforaphics

  35.000 

  Infographics viễn thông là một bộ infographics, nơi bạn có thể kết nối sự tương tác giữa những người tham gia truyền thông và việc thực hiện công nghệ. Infographics viễn thông sẽ giúp bạn hiểu cách các thiết bị điện tử hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta để cải thiện các cuộc họp của bạn.

  These infographics are compatible with:

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • Google Slides

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with