Skill Gap Analysis Infographics

    35.000 

    Skill Gap Analysis là một công cụ tương tác cho phép bạn xây dựng các slide tổng hợp các kỹ năng theo các tiêu chí khác nhau của cá nhân, tổ chức, hoặc doanh nghiệp. Có thể là những kỹ năng còn thiếu cần được bổ sung. Slide cho phép bạn nhìn thấy được điều này một cách trực quan nhất

    Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

    Template compatible with