Decision Tree Infographics

    35.000 

    Decision Tree Infographics cung cấp các biểu đồ nhánh cây để đi đến quyết định. Với các biểu đồ minh hoạ có sẵn dễ dàng. Đây cũng là một trong những mẫu powerpoint đẹp có sẵn mà được filemau.com cung cấp và update trọn đời

    Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

    Template compatible with