e-Learning Infographics

    35.000 

    Infographics e-learning là những công cụ tuyệt vời mà các giảng viên có thể sử dụng cho các bài giảng của họ. Những infographics này tóm tắt và mô tả các khái niệm quan trọng theo cách trực quan, giúp học viên dễ hiểu và có thể tiếp thu bài giảng nhanh hơn.

    Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

    Template compatible with