Summary Report

  35.000 

  Tạo các biểu đồ thống kê, tóm tắt nhanh một cách dễ dàng. Thuyết phục với nhiều định dạng và format có sẵn khác nhau.

  Template tương thích với

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slide

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with