Cyber Security Infographics

  35.000 

  An toàn mạng không chỉ là bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng từ các nguồn bên ngoài; Đảm bảo thông tin của chính mình có thể đơn giản như tải xuống tệp đính kèm một cách cẩn thận hoặc sử dụng mật khẩu mạnh khó bẻ khóa khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến.

  Những infographics này tương thích với:

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slide

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with

  Categories: , Tag: