Customer Scale Rating

  35.000 

  Tạo các mẫu đánh giá độ hài lòng của khách hàng chuyên nghiệp. Infographics với 6 thang đánh giá độ hài lòng khách nhau. Rất nhiều hình ảnh và minh hoạ đặc sắc, bắt mắt.

  Những infographics này tương thích với:

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slide
  • Photoshop
  • AI

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with