Harvey Ball Infographics

    35.000 

    Infographics theo Harvey Ball là biểu đồ sử dụng theo phần trăm (%). Đây là các sơ đồ mà bạn có thể sử dụng trong các cuộc họp kinh doanh hoặc báo cáo của mình. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt và những việc cần làm tiếp theo cho công ty.

    Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

    Template compatible with