Internet 5G

  35.000 

  Chúng tôi biết rằng bạn sẽ muốn ở trong vòng lặp với tất cả các công nghệ mới nhất và 5G là ngay trong tầm tay của bạn. Infographics 5G này sẽ giúp bạn cho thấy 5GP thực sự có ý nghĩa đối với mọi người từ người tiêu dùng đến các công ty đang tìm cách để tiếp cận tiếp cận xa hơn.

  Những infographics này tương thích với:

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slide

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with