Agile Diagrams Template

  35.000 

  Biểu đồ minh hoạ về cách làm việc theo phương pháp Agile nổi tiếng. Có thể áp dụng cho tất cả các lĩnh vực, đặc biệt phù hợp cho lĩnh vực công nghệ, các dự án cần theo dõi tiến độ.

  Template này tương thích với

  • MS Power Point
  • Google Slide
  • Apple Keynote

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with