Pricing Tables Infographics

    35.000 

    Table Infographic là một công cụ trực quan hấp dẫn và thuyết phục để hướng dẫn tường thuật về cách sản phẩm hoặc giá dịch vụ của bạn so sánh. Trực quan hóa dữ liệu là một cách mạnh mẽ để giúp khách hàng so sánh các kế hoạch khác nhau, xem nơi họ có thể nhận được nhiều giá trị nhất, đưa ra quyết định sáng suốt cho nhu cầu của họ, và thành công trong kinh doanh.

    Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

    Template compatible with