Matrix Analysis Infographics

    35.000 

    Biểu đồ ma trận bằng các infographics tuyệt đẹp. Sử dụng Infographics phân tích ma trận để so sánh các biểu đồ và biểu đồ khác nhau có thể hiển thị dữ liệu.

    Những lợi ích của các infographics này là bạn và nhóm của bạn có thể nhìn thấy tất cả các quan điểm khác nhau cùng một lúc, giúp dễ hiểu dữ liệu hơn.

    Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

    Template compatible with