Data Analysis Infographics

  35.000 

  Phân tích dữ liệu Infographics là một cách tuyệt vời để mô tả những ý tưởng phức tạp một cách trực quan để bất cứ ai nhìn thấy chúng có thể hiểu. Những infographics này không chỉ có những bức ảnh đẹp như nhiều hình ảnh dữ liệu khác, họ còn kể một câu chuyện về những gì người dùng đang nhìn thấy để làm cho nó dễ tiếp cận hơn đối với tất cả các đối tượng.

  Những infographics này tương thích với:

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slides

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with