Calendar Infographics

  35.000 

  Infographics với Calendar là cách tốt nhất để tạo nên nhưng timeline và lịch trình note bài bản nhất. Dễ dàng đánh dấu và ghi chú các cột mốc quan trọng, thể hiện bài presentation không thể xuất sắc hơn.

  Những infographics này tương thích với:

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slides

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with