Empathy Map Infographics

  35.000 

  INFOGRAPHIC MAP EMPATHY là một biểu diễn đồ họa về những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin của một cá nhân hoặc nhóm. Nó có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về khách hàng và cải thiện dịch vụ sản phẩm của bạn.

  Những infographics này tương thích với:

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slide

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with

  Categories: , Tag: