Waterfall Charts Infographics

  35.000 

  Biểu đồ thác nước còn được gọi bằng nhiều tên khác như Waterfall, Bridge, Mario. Bất kể tên là gì, biểu đồ đa năng này là một cách tuyệt vời để cung cấp một hình ảnh nhanh chóng về những thay đổi tích cực và tiêu cực đối với một giá trị trong một khoảng thời gian.

  Template này tương thích với

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • MS Excel

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with