Venn Infographics Template

  35.000 

  Biểu đồ Venn là những hình minh họa được thiết kế để kết nối tất cả những điểm chung giữa hai hoặc nhiều khái niệm khác nhau. Những hình dạng này, một khi được đặt cạnh nhau, tạo ra một mối quan hệ đẹp bằng cách thiết lập các điểm kết nối nơi mọi thứ được chia sẻ chung.

  Những đồ họa thông tin này tương thích với:

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • Google Slide

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with