Target Infographics

  35.000 

  Target Infographics là cách không thể hoàn hảo hơn để miêu tả mục tiêu và chiến lược để đạt được mục tiêu. Phù hợp cho nhiều lĩnh vực kinh doanh. Dễ dàng chỉnh sửa với rất nhiều định dạng khác nhau

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • Google Slides
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with