Supply Chain Infographics

    35.000 

    Chuỗi cung ứng hay Supply chain là một hệ thống các tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan tới việc di chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ nhà cung cấp hay nhà sản xuất đến người tiêu dùng.

    Với Supply Chain Infographics có sẵn bạn có thể tuỳ chỉnh theo ý muốn của mình, với da dạng layout và bố cục khác nhau.

    Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

    Template compatible with