Risk Management Infographics

  35.000 

  Quản lý rủi ro là việc xác định, đánh giá và ưu tiên hóa rủi ro tiếp theo là việc áp dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn lực để giảm thiểu, theo dõi và kiểm soát xác suất xảy ra hoặc ảnh hưởng của các sự kiện không may hoặc để tối đa hoá việc thực hiện các cơ hội.

  Dễ dàng minh họa với hàng loạt infographic ấn tượng và xuất sắc nhất hiện nay

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • MS Excel

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with