Organizational Charts Template

  35.000 

  Biểu đồ tổ chức Infographics là một tập hợp các sơ đồ mà bạn có thể sử dụng để giữ các khái niệm quan trọng một cách dễ hiểu. Bạn có thể trình bày thông tin của mình trong phong cách động não và tổ chức chúng theo thể loại hoặc tầm quan trọng.

  Những infographics này tương thích với:

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slides
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop.

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with