Fishbone Infographics Template

  35.000 

  Infographics Fishbone giúp người nghe của bạn hiểu “tại sao” đằng sau những gì đang xảy ra. Nó cho thấy một vấn đề hoặc mối quan tâm có thể được chia thành từng mảnh trong một sơ đồ dễ hiểu, hướng dẫn những người nghe những người nghe về bản trình bày của bạn gần hơn và gần hơn với giải pháp.

  Những infographics này tương thích với:

  • MS PowerPoint.
  • Apple Keynote.
  • Google Slides
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop.

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with