Digital Marketing Template

  35.000 

  Các slide infographics chuyên sử dụng cho các mẫu lên kế hoạch Digital marketing. Các chiến lược bạn nghiên cứu và tiếp cận khách hàng qua kênh digital. Các template digital marketing mẫu này có thể giúp bạn nhanh chóng hoàn thành plan của mình

  • MS PowerPoint
  • Apple Keynote
  • Google Slides
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop

  Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

  Template compatible with