Business Model Infographics

    35.000 

    Business Model là các biểu diễn đồ họa mà bất kỳ doanh nhân và người kinh doanh nào cũng có thể sử dụng. Trong mỗi mô hình này, bạn có thể trình bày thông tin như quy trình làm việc hoặc quy trình kinh doanh. Workflow của mô hình doanh nghiệp

    Download miễn phí dành cho thành viên. Tìm hiểu chương trình membership tại đây

    Template compatible with